Turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny

Dzięki otrzymanej dotacji z reklamy telewizyjnej 33 uczniów mogło wyjechać na tygodniowy turnus rehabilitacyjny w Beskid Niski do Wysowy Zdrój w dniach od 24.X. do…

Read Article →
Wycieczka do schroniska dla zwierząt

Wycieczka do schroniska dla zwierząt

W dniu 17 października 2014 r. nasi uczniowie odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Szczyty koło Działoszyna. Wyjazd był poprzedzony ogólnoszkolną zbiórką żywności dla…

Read Article →
Wycieczka do kuźni

Wycieczka do kuźni

W dniu 15 października 2014r, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w wyjeździe do kuźni w miejscowości Stanisławów. Oprócz przyglądania się ciężkiej pracy rzemieślnika, kowal…

Read Article →
Festiwal Piosenki Religijnej

Festiwal Piosenki Religijnej

7 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach odbył się Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy świętemu Janowi Pawłowi II”, w którym udział wzięli uczniowie z Zespołu…

Read Article →
10 – lecie Szkoły Przysposabiającej do Pracy

10 – lecie Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to naturalne wydłużenie kolejnego etapu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Trzy dodatkowe lata przeznaczone na…

Read Article →
Spotkanie z ojcem Misjonarzem

Spotkanie z ojcem Misjonarzem

Uczniowie SOSzW w Gromadzicach gościli nadzwyczajnego gościa Tomasza Pawlika ojca Misjonarza pracującego na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce . W czasie spotkania mogliśmy zapoznać się…

Read Article →