10 – lecie Szkoły Przysposabiającej do Pracy

10 – lecie Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy to naturalne wydłużenie kolejnego etapu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Trzy dodatkowe lata przeznaczone na edukację to szansa dla uczniów, dla ich rodziców i najbliższych. Przed 10 – cioma laty nasz wniosek o utworzenie tej szkoły zyskał pełną aprobatę ówczesnego Starosty, a obecnie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Mieczysława Łuczaka. Na tę okoliczność 03.10.2014r. zorganizowano uroczystość z udziałem blisko trzydziestu absolwentów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W uroczystości X-lecia powstania SSPdP wzięli udział poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Mieczysław Łuczak, starosta wieluński Andrzej Stępień, wicestarosta p. Marek Kieler i inni znakomici goście. Obchody uświetniły występy uczniów oraz nauczycieli. Na pamiątkę spotkania zostało zasadzone przy udziale gości oraz przedstawicieli absolwentów symboliczne drzewo. W drugiej części spotkania absolwenci mieli możliwość przeżywania wspomnień szkolnych poprzez obejrzenie prezentacji multimedialnej. Całość spotkania przy suto zastawionych stołach uświetniła wspólna zabawa z udziałem didżeja. Zjazd Absolwentów należy już do przeszłości. Jednak chwile wzruszeń, bogate wspomnienia, twarze kolegów i koleżanek ze szkolnej ławy pozostaną na zawsze w sercach uczestników uroczystości.